Electronic Electrician

Electronic Electrician
5'' Round Nose Pliers (SA-701)
5'' Round Nose Pliers (SA-701)
6 1/2'' Bent Nose Pliers (SA-505S)
6 1/2'' Bent Nose Pliers (SA-505S)
4 '' Flat Nose Pliers SA-622 / SA-622T (with Serrated Jaws)
4 '' Flat Nose Pliers SA-622 / SA-622T (with Serrated Jaws)
6'' Wire Stripper Pliers (SA-508)
6'' Wire Stripper Pliers (SA-508)
6 1/2'' Long Nose Pliers (SA-708TC)
6 1/2'' Long Nose Pliers (SA-708TC)
5 '' Side Cutter Pliers (SA-125)
5 '' Side Cutter Pliers (SA-125)
5'' Round Nose Pliers (SA-701A)
5'' Round Nose Pliers (SA-701A)
4'' Bent Nose Pliers SA-605 / SA-605T (with Serrated Jaws)
4'' Bent Nose Pliers SA-605 / SA-605T (with Serrated Jaws)
5 '' Flat Nose Pliers SA-702 / SA-702T (with Serrated Jaws)
5 '' Flat Nose Pliers SA-702 / SA-702T (with Serrated Jaws)
6'' Wire Stripper Pliers (SA-508-0.4)
6'' Wire Stripper Pliers (SA-508-0.4)
6 1/2'' Long Needle Nose Pliers (SA-709TA)
6 1/2'' Long Needle Nose Pliers (SA-709TA)
5 '' Side Cutting Pliers (SA-503)
5 '' Side Cutting Pliers (SA-503)
1234567